Registrul Unic al Transparentei Intereselor (RUTI)

Ce este Registrul Unic al Transparentei Intereselor (RUTI) ?

Operaționalizarea Registrului Unic al Transparentei Intereselor s-a realizat prin aprobarea Memorandumului privind instituirea Registrului Unic al Transparentei Intereselor.

Obiectivul RUTI este de a crea cadrul in care, pe de o parte, grupurile specializate din societatea civila să se înregistreze atunci când urmăresc să convingă decidenții: să preia o inițiativa de politică publică sau să modifice o politică publică existentă iar, pe de altă parte, decidenții să confirme întâlnirile directe cu aceștia, asigurându-se transparența și minime reguli de etica în procesul de elaborare a politicilor la nivelul Guvernului. Transparența actului decizional presupune implicarea întregii societăți în acest proces.

Grupurile specializate din societatea civila vizate de RUTI sunt reprezentate de: societate cu personalitate juridică, asociații, fundații și federații, organizații religioase / a cultelor sau asociate unui cult, organizație sindicala, organizație patronala, camere de comerț, structuri asociative ale administrației publice locale, alte tipuri de organizații legal constituite, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi de familie, cabinete individuale, cabinete asociate, societatea profesionala, cu sau fără personalitate juridica.

Acestea se pot înscrie, în mod voluntar, accesând formularul de înscriere și asumându-și respectarea Codului de conduită RUTI. Actualizarea informațiilor se va face ori de câte ori este cazul, dar nu mai târziu de un interval de 6 luni. Pentru informații detaliate despre înscriere, Secretariatul General al Guvernului pune la dispoziție un ghid privind înscrierea grupurilor specializate.

Decidenții sunt reprezentați de: Prim-Ministrul României, Secretarul General al Guvernului, miniștri, secretari de stat, consilieri de stat si conducători cu rang de demnitar ai altor instituții sau organe centrale ale administrației publice din subordinea Guvernului sau a ministerelor. Aceștia vor afișa agenda zilnica a întâlnirilor.

Deciziile luate la nivelul Executivului au un impact economic și social direct asupra a milioane de romani, astfel ca felul în care acestea sunt adoptate trebuie să fie bazat pe un proces cât mai transparent posibil, deschis în mod egal tuturor parților interesate de deciziile publice, participativ, în toate etapele. În acest context, Guvernul României își manifesta întreaga disponibilitate de a interacționa în mod echidistant, încă din etapa de identificare a nevoilor ce stau la baza unei viitoare politici publice și pana la faza de adoptare, cu toate părțile interesate și specializate în procesele de elaborare a deciziilor publice, într-un climat de transparență, bazat pe valori constând în responsabilitate și respect reciproc.

Care sunt facilitățile?

Beneficiile grupurilor specializate care își asuma acest standard de conduita și transparență în interacțiunea cu instituțiile publice, prin înscriere în RUTI, sunt următoarele:

– accesul primordial la o serie de servicii precum E-Consultare (buletinul actelor normative aflate în consultare publica) sau E-Dezbatere (Calendarul Dezbaterilor Publice de la nivel central) realizate de SGG cu scopul facilitării cunoașterii, cu promptitudine, a priorităților de reglementare;

– participarea la întâlniri de lucru organizate între membrii RUTI și reprezentanții autorităților publice centrale, RUTI asumându-și impulsionarea interacțiunii între membri;

– posibilitatea întâlnirii directe, instituționale, cu factorii de decizie;

– participarea decidenților sau a persoanelor desemnate la evenimentele organizate de grupurile specializate înscrise în RUTI;

– evidențierea pe documentele proprii a înregistrării în RUTI, ca o garanție a recunoașterii comportamentului transparent în relația cu autoritățile administrației publice centrale.

Platforma RUTI poate fi accesată aici.

Comments are closed.