Așezare geografică

Așezare geografică, originea denumirii, alte elemente de toponimie și principalele vecinătăți

Comuna Zăneși este situată în partea de Nord – Est a țării și este amplasată în sudul județului Neamț, la întretăierea paralelei 46 grade 50 min. latitudine nordică cu meridianul 26 grade și 35 min. longitudine estică. Localitatea ocupă o poziție centrală în depresiunea Cracău – Bistrița, fiind situată imediat în aval  de confluența celor două râuri.

Satul Zănești este așezat, în cea mai mare parte a sa, pe terasa de 10 m a râului Bistrița, între calea ferată Bacău-Bistrița, și partea frontală a acestei terase, de-o parte și de alta a arterei DN 15, ce leagă Bacăul de Piatra – Neamț.

Satul Traian este amplasat între râul Bahna și cornișa terasei de 30 m a râului Bistrița. Situat la distanța de 3 km. de centrul comunei, el este un sat compact,având un drum principal ce-i asigură legătura cu satul Zănești, precum și cu alte străzi paralele, în număr de patru, mai late și pietruite.

De numele reședinței de comună se leagă legenda care deschide monografia localității, iar de numele celui de al doilea sat, înființat în 1979, din strămutați și însuraței, face trimitere – prin evocarea celebrului împărat roman Traian – la binecunoscuta origine istorică a poporului român.

Orașele mai apropiate de comună sunt : Roznov-5km; Buhuși-16 km; Piatra Neamț-20 km; Bacău-40 km.

Limitele teritoriului comunei sunt date:

  • la N-V de râul Cracău și de o linie convențională care se continuă spre nord și care constituie granița cu orașul Roznov;
  • la N-E și E  limita urmează linia dealului Nedeia, care constituie granița cu localitatea Mărgineni;
  • la Sud, începând cu valea Colacului și până la albia minoră a râului Bistrița este limita convențională ce reprezintă granița cu localitatea Podoleni.
  • la S-V, râul Bistrița constituie limita dintre comunele Zănești și Borlești.

Comuna este așezare de tip ”adunat”, alungită de-a lungul DN-15 și a căii ferate Bacău-Bicaz.

Sate componente, denumiri și evoluții teritorial-administrative:

Din punct de vedere administrativ, comuna Zănești este formată din satele:

  • Zănești
  • Traian

Una dintre cele mai vechi cercetări statistice privitoare la populația și structura teritorial-administrativă a ținutului istoric Moldovei – e vorba de ”Catagrafia din 1774” , amplă cercetare de teren realizată după războiul ruso-turc din 1768-1774 prezintă Zăneștii și Brășăuții ca fiind pe atunci, ”cotune” din satul Roznov. Acesta făcea parte alături de satele Podoleni, iapa, Calul, Hărlicești, Troița, Bodești, Ceolpanu, Runcu, Siliștea, Buciulești, Gârleni, Mogoșești, Goșmani și Români din Ocolul Bistriței ce era aparținător Ținutului Neamț.

Roznovul,dimpreună cu Brășăuții și Zăneștii, aveau pe atunci,,toată suma casălor,, în număr de 349(40 de case erau totuși pustii, iar birnicii se ridicau la 234 capi de familie).Zăneștii (59 case) sunt menționați ca aparținând Mănăstirii Tazlău, iar Brășăuții(132 case)- Mănăstirii Bistrița și avem atestate multe nume de familie, din care unele le întâlnim și astăzi în Zănești:Blaga, Bursuc, Căldare, Corchez, Dănilă, Găucan, Grigoraș, Mereuță, Munteanu, Nechita, Nedelcu, Plăcintă, Stanciu, Șerban, Ungureanu, Ursu.

Catagrafia efectuată apoi în 1845 prezintă localitatea Zănești, împreună cu Chintinici, Slobozia, Ivănești și Săvinești, fiind tot cotune ale Roznovului.

,,Dicționarul geografic al județului Neamț(la anul 1880),,realizat de Constantin D. Gheorghiu și apărut în 1885, consemnează: ,,ZĂNEȘTI, com. rurală, în plasa Bistrița, între com. Roznov, Mărgineni, Podoleni și Mastacăn. Este formată din satele Zănești, Faurii de Sus, Faurii de Jos și Traian (de la 1883 încoace), având o populație de 2 038 suflete sau 430 familii,, .Apoi satul Faur a fost desființat și înglobat în Zănești.

După 1900 și în perioada interbelică, comuna Zănești a făcut parte din județul Neamț, plasa Bistrița;între anii 1950-1964 a făcut parte din raionul Buhuși, iar între anii 1965-1968 a făcut parte din raionul Piatra Neamt, regiunea Bacău.

Odată cu reînființarea județului Neamț în anul 1968, Zănești aparține din nou acestei unități teritorial-administrative.

 

Comments are closed.