Planul Urbanistic Zonal

Persoana responsabilă cu informarea și consultarea publicului: Consilier urbanism Grigore Dan Andrei Ștefan

ELABORARE P.U.Z. PENTRU SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN

ZONĂ DE LOCUIT (P; P+1E; P+2E) ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTĂ, SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE

ELABORARE P.U.Z. PENTRU SCHIMBARE DE FUNCȚIUNE DIN

ZONĂ DE LOCUIT (P; P+1E) ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE ÎN ZONĂ MIXTĂ INSTITUȚII PUBLICE ȘI SERVICII, COMERȚ ȘI LOCUIRE

Comments are closed.