Proiecte în derulare

Proiecte 2012

 •  Asfaltare strada Brazilor (634m) – sursă de finanțare – bugetul local.

Proiecte 2013

 •  Modernizare drumuri agricole de exploatație în comunele Zănești și Mărgineni cu fonduri externe rambursabile în valoare de 1.000.000 € (8.261m); proiect realizat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (A.D.I.) Băhnița- Bândești, prin reprezentant legal – primar Ioan Filip.
 •  Modernizare drumuri în comuna Zănești prin GAL Nicolae Roznovanu; au fost asfaltate străzile – Luminii, Primăriei, Științei, Morii, Narciselor 1- 3771m.

Proiecte 2014

 • Modernizare rețea stradală – sursă de finanțare – Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.) prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.); au fost asfaltate străzile – Bistriței, Viilor, Plopilor, Narciselor 2 – în lungime de 3017 m.
 • Extindere rețea alimentare cu apă potabilă pentru cartier Canton Fauri și strada Pajiștei -sursă de finanțare – bugetul local.
 • Achiziție buldoexcavator – sursa de finanțare: A.F.I.R. – Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Iași prin P.N.D.R. măsura 413.322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”.

Proiecte 2015

 • Extindere rețea alimentare cu apă potabilă pentru cartier Dumitrița, în lungime de 1554 m, în cadrul proiectului cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (M.D.R.A.P.) prin Programul Național de Dezvoltare Locală (P.N.D.L.), subprogramul ,,Modernizarea satului românesc”.
 • Achiziție autoutilitară multifuncțională cu următoarele accesorii: răspânditor material antiderapant și freză de zăpadă – sursa de finanțare: A.F.I.R. – Centru Regional pentru Finanțarea Investițiilor Rurale Iași prin P.N.D.R. măsura 413.322 ,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”; sursă de finanțare – fonduri externe nerambursabile.
 • Modernizare corpuri de iluminat – sursă de finanțare – bugetul local; 756 corpuri de iluminat din rețeaua de iluminat public din satele Zănești și Traian, exceptând zona de-a lungul DN 15, au fost modernizate.
 • Extindere rețele electrice cartier Dumitrița; rețea electrică pentru 70 de locuințe.
 • Construire Centru Cultural Multifuncțional – spațiu destinat activităților social-culturale, cuprinzând: 1 sală de expoziții, 1 sală pentru seminarii, 2 terase, 2 holuri, 2 grupuri sanitare, 1 sală pentru centrala electrică; sursă de finanțare – bugetul local.

Proiecte 2016

 • Lucrări de reparație și înlocuire tablă la acoperișul clădirii Muzeului Satului – sursă de finanțare – bugetul local.
 • Asfaltare strada Iasomiei (parțial) și strada Veselă. – 1607 m.
 • ,,Reabilitare, modernizare și dotare așezământ cultural, din comuna Zănești, județul Neamț” finanțat de Compania Națională de Investiții – renovarea și dotarea corespunzătoare a Căminului Cultural.

Proiecte 2017

 • Asfaltare strada Iasomiei (parțial) și strada Uzinei – 1109 m.
 • Amenajare exterioară (reparare, renovare) fațadă Muzeul satului ,,Zanea”

Proiecte 2018

 • Elaborare P.U.G .
 • Planul Urbanistic General ( PUG) este un proiect dezvoltat de autoritățile locale și care face parte din programul de amenajare a teritoriului. Planul Urbanistic General cuprinde analiza, reglementările si regulamentele locale de urbanism pentru întregul teritoriu administrativ.
 • Realizare sistem de iluminat public în comuna Zănești prin GAL (Grupul de Acțiune Locală ,, Asociația Drumurile Bistriței”.
 • Realizare lucrări de înregistrare sistematică a imobilelor în vederea înscrierii în sistemul integrat de cadastru și carte funciară aparținând UAT Zănești, pentru suprafața de 635 ha teren extravilan prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023.
 • Semnare contract de finanțare cu M.D.R.A.P. pentru construire Dispensar Uman în comuna Zănești și construire Pod – satul Traian.
 • Construire Sală de sport cu 102 locuri la Școala Gimnazială nr. 1 Zănești – sursă de finanțare – Compania Națională de Investiții.
 • ,,Reparații curente pe străzile Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 si Zăvoiului 2 din comuna Zănești, județul Neamț”, proiect care se va desfășura în perioada 2018-2019, vizând asfaltarea a 4,1 km drumuri comunale.
 • ,, Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea, și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Zănești, județul Neamț”.
 • ,,Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea, și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2, comuna Zănești, județul Neamț”, proiecte finanțate prin Programul Operațional Regional (P.O.R) 2014-2020, Axa prioritară 10 – îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Proiecte 2019

 • Înființare sistem de distribuție  gaze naturale în comuna Zănești, județul Neamț – buget local
 • Înființare parc cu tematică acvatică și punct de informare în comuna Zănești, județul Neamț – POPAM 2014-2020, Măsura 1.2
 • Achiziție tractor cu accesorii de către comuna Zănești, județul Neamț – FEADR Submăsura 19.2
 • Dispensar uman în comuna Zănești, județul Neamț – PNDL 
 • Sistem de iluminat public în comuna Zănești, județul Neamț – AFIR
 • Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț – 24 străzi – PNDL
 • Dezvoltare rețea telecomunicații – UPC -în comuna Zănești, județul Neamț
 • Dezvoltare rețea fibră optică- ORANGE- în comuna Zănești, județul Neamț
 • WIFI4EU – promovarea conectivității la internet în comunitățile locale  – fonduri europene
 • Amenajare grupuri sanitare la Școala nr. 1, Școala nr. 2 și Grădinița Traian, comuna Zănești -fonduri guvernamentale

Proiecte 2020

 • Extindere sistem de distribuție  gaze naturale în comuna Zănești, județul Neamț – buget local
 • Înființare parc cu tematică acvatică și punct de informare în comuna Zănești, județul Neamț – POPAM 2014-2020, Măsura 1.2
 • Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț – 24 străzi – PNDL
 • Construire sediu primărie – CNI
 • Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Șc. Nr. 1 -POR
 • Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Șc. Nr. 2 -POR
 • Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară

Proiecte 2021

 • Extindere sistem de distribuție  gaze naturale în comuna Zănești, județul Neamț – buget local
 • Înființare parc cu tematică acvatică și punct de informare în comuna Zănești, județul Neamț – POPAM 2014-2020, Măsura 1.2
 • Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț – 24 străzi – PNDL
 • Construire sediu primărie – CNI
 • Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Șc. Nr. 1 -POR
 • Reabilitare, Modernizare, Extindere și Dotare Șc. Nr. 2 -POR
 • Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară – buget local
 • Amenajare semnalizare treceri pietoni în comuna Zănești – buget local

Comments are closed.