Proces verbal nr 61 din 4.01.2024 de constatare a lipsei de oferte si de reluare a procedurii MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN COMUNA ZANESTI, JUDETUL NEAMT

Bookmark the permalink.
Inapoi