Scurt istoric al școlilor din comună

Învăţământul între anii 1907 - 1917 prezenta următoarea situaţie: în comuna Zăneşti erau 2 posturi pentru clasele I - V, având 171 de elevi. Învăţător era Gheorghe Teodorescu. În anul 1907, în satul Traian nu era şcoală.
În această perioadă, la Zăneşti numărul copiilor a crescut la 488, studiind într-un local propriu, în trei săli de clasă, fiind trei posturi (amintim ca diriginte pe Gheorghe Teofănescu). La Traian, 80 de elevi într-un local cu chirie, studiau într-o sală de clasă având ca diriginte pe I. Verseacu.
Şcoli cu gimnaziu în anii 1948 - 1950: la Zăneşti în anii 1948 - 1949, clasa a V-a şi a VI-a, în anii 1949 - 1950, clasa a V-a, a VI-a şi a VII-a, director fiind Apostolescu Gheorghe.
Şcoala de fete din Zăneşti a fost construită din cheltuiala locuitorilor, în anul 1932, din cărămidă şi acoperită cu tablă, având 4 camere şi 2 antrete.
Şcoala de băieţi a fost construită din piatră şi cărămidă, acoperită cu tablă, având 9 camere, balcon şi beci din piatră, sub clădire, a fost dobândită prin cumpărare de locuitorii satului de la urmaşii defunctului Mătăsaru, fără acte de vânzare - cumpărare.
Şcoala nr. 1 veche - construită după reforma lui Cuza
Şcoala nr. 2 - corpul vechi construit în 1934
Grădiniţa construită în 1963, lângă localul vechi
Şcoala nr. 1 - construită în 1965, din cărămidă acoperita cu ţiglă. Locul de şcoală face parte de la împroprietărirea anului 1864 pe care se află vechiul local de şcoală construit din lemn şi acoperit cu draniţă, inutilizabil, datând din 1940. Acesta, compus din două camere, a fost folosit de fostul director, Gheorghe Teodorescu, pensionar de 85 de ani, cu aprobarea Casei Şcoalelor, având răspunderea instituţiei.
Corpul nou s-a construit în 1980, din cărămidă cu un nivel, acoperită cu ţiglă.
Şcoala nr. 3 - Fauri - construită în anul 1900.
Şcoala nr. 4 - Cracău - construită în anul 1960.
Şcoala Traian - construită în anul 1969 din cărămidă acoperită cu ţiglă, amplasată în centrul satului Traian, pe pământul obţinut la împroprietărirea anului 1879 rezervat pentru şcoală (1 ha). Şcoala mixtă din satul Traian este compusă din 5 camere: o sală de clasă, o cancelarie, trei camere pentru locuinţa directorului. A fost construită din lemn şi acoperită cu tablă, fiind întreţinută din bugetul Comitetului şcolar. În apropiere se află şi o şură veche din lemn acoperită cu draniţă, ambele fiind deteriorate (construite în 1926).

 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți