Proiecte de investiţii

Proiecte în derulare:

1. Construcţie centru cultural multifuncţional -sursa de finanţare -bugetul local

2. Extindere reţele electrice în Cartier Dumitriţa -sursa de finaţare - bugetul local

3. Modernizare drumuri în comuna Zăneşti- sursa de finanţare- fonduri externe nerambursabile

4. Modernizare reţea stradală în comuna Zăneşti sursa de finanţare-OUG 28 2013

5. Achiziţie buldo-excavator -sursa de finanţare- fonduri externe nerambursabile

6. Achiziţie utilaj multifuncţional- sursa de finanţare -fonduri externe nerambursabile

Înapoi