Istoric

Istoric

Biblioteca comunei Zănești s-a inființat în anul 1951, prima bibliotecară fiind doamna Maria Tabacu, învățătoare suplinitoare care a îndeplinit voluntar și această responsabilitate.

I-a urmat apoi, tot în regim de voluntariat și suplinire, învățătorul Constantin Harea, de la școala din Fauri.

Din 1955, până la sfârșitul anului 1964, biblioteca  a funcționat cu o normă intregă, prima bibliotecară ,,cu plată,, fiind Maria Blaga, care a devenit apoi asistentă medicală și s-a mutat  la Piatra-Neamț.

Biblioteca fusese instalată mai întâi prin școlile la care funcționau bibliotecarii astfel numiți, ajungând apoi, la începutul anilor ”60, în clădirea ce adăpostea dispensarul.

De la 1 septembrie 1965, a urmat în funcție bibliotecara cu cea mai îndelungată activitate, care a fost doamna Atănăsoaie Ana.

Pasionată de meseria sa și deosebit de activă în tot ce făcea, absolventă a învățământului biblioteconomic postliceal și foarte devotată acțiunii de culturalizare și informare prin carte, ea și-a desfășurat activitatea timp de 30 de ani, până la pensionarea sa , în 1995.

Din păcate, în cea mai mare parte a acestei perioade, ea nu și-a putut desfășura munca așa cum și-ar fi dorit, fiindcă activitatea bibliotecilor comunale din țară a fost grav afectată în anii 1974-1990 prin acea măsură abuzivă a ,,conducerii de partid și de stat”, care- deși trâmbița ,, revoluția culturală în România” - a impus în acei ani diminuarea normei de activitate în bibliotecile publice comunale la numai 10-12 ore pe săptămână.Touși biblioteca comunală Zănești a fost și în această perioadă, comparativ cu multe dintre bibliotecile comunale din județ, o adevărată bibliotecă-pilot .Prin entuziasmul neobosit al doamnei Ana Atănăsoaie (care devenise, de nevoie, și contabilă la C.A.P.) aici s-au desfășurat atăt activități profesionale de certă calitate, cât și manifestări cultural-educative din cele mai diverse, inclusiv prin participarea unor personalități precum scriitorii Ion Grecea, Corneliu Buzinschi, Daniel Corbu.

Schimbări s-au făcut din nou și privitor la localul bibliotecii: după ce a funcționat câțiva ani în menționata cameră din localul  dispensarului uman, biblioteca afost mutată în centrul satului- tot într-o cameră-,,la Ilie Popa”,iar din 1972 a poposit, pentru zece ani,într-oclădire ce a fost cedată Poștei;și astfel, din anul 1982, biblioteca a început să funcționeze în incinta Căminului cultural, unde se află și în prezent....

Din 1995, bibliotecar a devenit Monica Cotună;în cei peste cincisprezece ani ce au trecut de atunci, grație ritmurilor mai rapide din comunitatea locală, biblioteca a cunoscut importante schimbări:creșterea și diversificarea fondului de publicații în funcție de cerințele utilizatorilor, precum și modernizarea și dotarea instituției în vederea bunei desfășurări a activităților. Pornind de la câteva sute de volume la începuturile ei, biblioteca a ajuns în prezent la un număr de peste 15000 de publicații.

Biblioteca publică, în calitatea sa actuală de centru de cultură, de informare și educație, trebuie să fie o instituție în care utilizatorul să se simtă totdeauna binevenit, relaxat și confortabil, și-mai presus de orice- să fie ajutat să găsească, într-un timp relativ scurt, informația necesară.

Pornind de la această idee, s-a încercat, pe cât posibil, transformarea bibliotecii într-un organism viu, o resursă vitală a comunității.

Pentru a răspunde cu promtitudine nevoilor de informare, studiu și lectură în cadrul bibliotecii comunale Zănești o parte a colecțiilor așezate potrivit cerințelor accesului liber la raft au fost organizate și după principiul ,, în interesul cititorului”.

E vorba de structurarea colecțiilor  nu numai după criteriile clasificării lor sistematico-alfabetice, ci și pe categorii tematice, corespunzător unor diverse zone de interes:

- Bibliografie școlară pentru clasele I-VIII (listele de lecturi suplimentare sunt afișate vizibil, pe clase)

- ,,Totul despre mine”

- Basme și povești nemuritoare

- Examene, culegeri de analize și probleme

- Romane de dragoste

- ,,Romanul SF” și ,,Paranormal”

- Literatură istorică și de război

- Romanul polițist

 

Diversele expoziții organizate aici, cu teme și exponate din cele mai diverse, de la carte la picturi pe sticlă,de la cărți noi la cărți vechi, de la obiecte de rtă populară la numismatică, de la fotografie veche la obiecte aparținând ,,Culturii Cucuteni”- descoperite la Traian-Zănești mențin alături de activitățile cultural-educative interesul viu al celor ce calcă în număr tot mai mare pragul bibliotecii.

De asemenea programul,, BIBLIONET-lumea în biblioteca mea” s-a bucurat de un real succes în rândul utilizatorilor, care și-au lărgit orizontul de cunoaștere, accesând diferite baze de date.

Programul a fost finanțat de Fundația coordonată de Bill și Melinda Gates și a avut ca scop dotarea bibliotecilor publice cu echipamente IT cu acces la Internet.

Astfel biblioteca afost dotată cu 4 calculatoare performante,1 impimantă, 1 scanner, 1 video-proiector- toate acestea contribuind substanțial la îmbunătățirea activității de bibliotecă.

 

 

 

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți