Infrastructura

Dotări și utilități publice:

 

Comuna Zănești a fost electrificată începând cu anul 1950, operațiune complet încheiată în prezent.

 

Alimentarea în rețea cu apă potabilă este în curs de soluționare. În anii 1985-86, au apărut primele pompe stradale, de-a lungul principalei artere ce străbate comuna DN 15, iar în 2004, printr-un proiect SAPARD, a fost realizată captarea a șase izvoare de sub dealul Traian. Potențialul  acestei captări urmeaza să fie utilizat începând cu o viitoare etapă, localnicii din Zănești având de câțiva ani, posibilitatea racordării la rețeaua gestionată de Compania Județeană APA SERV, iar cei din Traian având la dispoziție, în continuare, tradiționale fântâni cu roată (cele cu cumpănă au dispărut mai demult, din ambele sate).

 

În privința canalizării, există încă doar o canalizare pluvială de suprafață, iar de o rețea de canalizre pentru evacuarea apelor și substanțelor reziduale la nivel de comună încă nici nu poate fi vorba. Sunt în schimb avansate demersurile pentru racordarea comunei la rețeaua de gaz metan.

 

Mijloace și căi de transport:

 

Căile de transport sunt în principal două:

  • cea de transport rutier (DN 15)
  • cea de transport feroviar (Bicaz- Bacău)

 Calea ferată Bacău-Piatra Neamț datează de la sfârșitul veacului 19. Ea a fost construită prin investiții ale statului, mai întâi ca linie îngustă și dată în circulație  la 15 februiarie 1885, a fost subvenționată timp de zece ani de către județ.

 

Poșta și telecomunicații:


Curând după primul război mondial, în 1920, la Primăria comunei Zănești s-a instalat primul post telefonic.

Dupăaproape 40 de ani, in 1958, 6.800 m de fir telefonic din sârmă galvanizată au fost instalați pe stâlpii P.T.T., înșirași din satul Zănești, începând de la Cracău până la hotarul cu localitatea Podoleni, facilitând dezvoltarea comunicațiilor în zonă. 

 

Mai nou, sistemul de telefonie a fost modernizat prin montarea, în anul 2000, a unei centrale ALCATEL, ce a sporit substanțial numărul abonaților.

 

Actualmente, în comuna zănești sun 662 de posturi telefonice. Nu este de neglijat însă avântul considerabil al telefoniei mobile, devenite o alternativă tot mai accesibilă și tentantă în ultimii ani.

 

În 1956 s-a înființat și oficiul local de poșta, cu diriginte venit atunci de la Roznov, în persoana lui Jenică Mereuță. Păstrat și astăzi în memoria localnicilor, acesta a fost urmat în funcție mai întâi de zăneșteanul Fabian Stanciu, iar din 2001, anul pensionării sale, de Venera caia din Piatra Neanț.

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți