Activități

 


RAPORT DE ACTIVITATE AL BIBLIOTECII COMUNALE ZĂNEŞTI PENTRU ANUL 2013

 

 

Activitatea bibliotecii comunale Zăneşti înregistrează de la an la an realizări importante ; este şi cazul anului 2013, când biblioteca a cunoscut schimbări majore, ce au influenţat, în mare măsură, activităţile cultural- educative desfăşurate aici,chiar dacă efectele crizei financiare au fost resimțite puternic și de instituție.
Suma alocată capitolului ,,Cheltuieli curente'' a fost de 27 000 lei, împărțită astfel:
Cheltuieli de personal- 26 000 lei
Cheltuieli pentru achiziția de documente - 1000 lei
Achiziţia de carte a urmărit, ca şi până acum, completarea colecţiilor bibliotecii, în principal,cu ,, bibliografie şcolară'', dicţionare, enciclopedii, albume, dar şi cu publicaţii aparţinând altor domenii, astfel încât utilizatorii să dispună de colecţii potrivit diverselor necesităţi de lectură şi informare dar, din păcate, cu excepția unor donații, biblioteca nu a făcut nici o achiziție serioasă de carte.
În anul 2013 achiziţia de carte a înregistrat scădere însemnată
comparativ cu anii anteriori.
Situaţia achiziţiei de carte pe ultimii trei ani se prezintă astfel:

NR. CRT. ANUL PUBLICAŢII VALOARE
1 2011 679 9309
2 2012 492 9000
3 2013 65 1142

Structurarea colecţiilor pe categorii tematice, corespunzător unor diverse zone de interes,a răspuns cu promtitudine nevoilor de informare, studiu şi lectură în cadrul bibliotecii comunale Zăneşti, utilizatorii găsindu-şi în cel mai scurt timp informaţia dorită.
Diversele expoziţii organizate aici,completate de la an la an, cu teme şi exponate din cele mai diverse, de la carte la picturi pe sticlă şi lemn, de la noi apariţii editoriale la carte veche, de la obiecte de artă populară la piese de numismatică , de la fotografie veche la obiecte aparţinând ,,Culturii Cucuteni"- descoperite la Traian - Zăneşti menţin,alături de activităţile cultural-educative, interesul viu al celor ce calcă în număr tot mai mare pragul bibliotecii.
Astfel, în colaborare cu cadrele didactice am organizat diverse activităţi, în baza unor programe dinainte stabilite, ce au avut drept scop :
- Cunoașterea de către elevi a ofertei de servicii pentru public, a colecțiilor de documente specifice și a celorlalte surse de care dispune biblioteca.
- Optimizarea pregătirii școlare a elevilor și lărgirea orizontului de cunoaștere prin valorificarea bazelor de date.
- Familiarizarea cu un mediu instituţional, altul decât şcoala
- Dezvoltarea capacităţilor de comunicare; relaţionarea cu adulţii, alţii decât părinţii şi profesorii
- Atragerea elevilor la lectură, dezvoltarea pasiunii pentru citit
- Încercarea de a oferi alternative de petrecere a timpului liber pentru copii
- Consolidarea noţiunilor de cultură generală
- Dezvoltarea aptitudinilor artistice (recitări de poezie, dramatizări) şi abilităţilor practice
- Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor locale, a informaţiilor despre comunitatea locală
În acest sens,parteneriatele încheiate cu Şcoala nr. 1- Zăneşti, respectiv , clasa a III-a - înv. Dumitru Petru, clasa IV-a - înv. Dumitru Lidia, grupa pregătitoare de la grădiniţa şcolii nr. 1 - educatoare - Dinu Elena ,grupa mare de la grădinița aceleiași școli, educatoare- Anuța Dumitru, cu Biblioteca şcolii nr. 1 şi Căminul Cultural s-au materializat în activităţi de mare interes pentru cititorii bibliotecii.

Activităţi realizate în anul 2013:
- ,,Cartea, prietena mea"
- ,,Ziua cărții pentru copii"
- ,,La Mărțișor" -activitate Tudor Arghezi
- Concurs - Tudor Arghezi- Recunoașteți versurile....
- ,,În vizită la bibliotecă"
- ,,Luceafărul"- aniversare Mihai Eminescu
- ,, Călătorie în lumea poveștilor lui Creangă" - aniversare Ion Creangă
- 1 iunie - Ziua tuturor copiilor
- Clubul de vacanţă- activități diverse
- ,, Ora de poveşti''- audiţii şi vizionări de poveşti

Concursuri- pe teme literare
Un succes deosebit au avut activităţile desfăşurate în cadrul ,,Clubului de vacanţă".Concursuri pe teme literare şi nu numai, desen - pe diferite suporturi, parodii după opere celebre, citirea pe roluri a unor opere, cântecele şi poeziile recitate au făcut ca numărul participanţilor să fie cât mai mare.
Biblioteca a avut un finalist participant la concursul literar ,,La izvoarele înțelepciunii"- ce a avut ca temă câteva din scrierile lui Jules Verne, concurs realizat în parteneriat cu Republica Moldova.
Iniţiativa primăriei de a sprijini informatizarea serviciilor bibliotecii (calculator şi imprimantă color) va avea rezultate dintre cele mai bune pentru utilizatori, programul achiziţionat permiţând deja începerea evidenţei informatizate a documentelor de bibliotecă.
De asemenea,și programul BIBLIONET s-a bucurat de un real succes,în rândul utilizatorilor, care și-au lărgit orizontul de cunoaștere, accesând diferite baze de date.
Astfel, datorită acestui program, din acest an în bibliotecă a devenit operabilă cea mai modernă platformă de informare juridică on-line IDrept Monitor, dezvoltată de către Wolters Kluwer România.
Legat de achiziţii, la 31.XII.2013- R.M.F.-UL bibliotecii comunale Zăneşti consemna un număr de 15652 documente- cărţi, periodice - în valoare de 53 720 lei.
NR.
CRT. ANUL CITITORI
1 2011 566
2 2012 573
3 2013 540

 

 

 


Structură utilizatori: Elevi, studenţi - 327
Alte categorii - 139
Intelectuali - 38
Muncitori - 36
Referitor la indicii de evaluare profesională, în anul 2013 s-au înregistrat următorii indicatori:
-Frecvenţă anuală =7120
-Frecvenţă medie anuală = 30
-Indice mediu de frecvenţă anuală = 13
-Indice mediu de lectură = 25
-Indice mediu de circulaţie = 0.88
-Indice de atragere la lectură = 8.78

 

BIBLIOTECAR,
COTUNĂ MONICA

 

 

 

ACTIVITĂȚI 2014

În  luna ianuarie,în toate instituțiile de cultură din țară, și nu numai, s-au desfășurat activități care l-au omagiat pe poetul nostru național, MIHAI EMINESCU.

La biblioteca comunală, nu mai puțin de trei activități au readus în inimile și sufletele copiilor pe ,,Luceafărul” poeziei românești, Omul de Geniu, care prin creația sa a  adus o contribuție însemnată la dezvoltarea limbii și literaturii române.

Astfel elevii din clasele a III-a și a IV-a, precum și preșcolarii grupei mari, de la Școala nr.1 din localitate au pășit su sfială în minunata lume a poeziei eminesciene, încântând auditoriul cu minunatele creații literare.

Luna februarie a fost marcată de o prezentare de carte, și anume ,,Cartea junglei” de Rudyard Kipling, volum din bibliografia școlară, recomandat clasei a III-a.

Cei mici au pătruns în minunata lume a junglei alături de Mowgli, personajul principal, aflându-i povestea atât din prezentarea d-nei bibliotecare cât și din proiecția filmului de desene animate, realizată tot la bibliotecă.

 

 

 

 

Fișiere atașate

Înapoi


Galerie Foto Carte de oaspeți