Informatii de interes public – Legea 52 / 2003

 • Persoana responsabilă cu difuzarea informațiilor publice la  Legea 52/2003 este Cotună Elena Monica
 • Telefon: 0233-283.470
 • Fax: 0233-283.470
 • E-mail: primaria@comunazanesti.ro

Scopul legii nr. 52 din 21 ianuarie 2003 (*republicată*) privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările ulterioare, este acela de a:

 • spori gradul de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative;
 • implica participarea activă a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative;
 • spori gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice.

Principiile care stau la baza prezentei legi sunt următoarele:

 • informarea în prealabil, din oficiu, a persoanelor asupra problemelor de interes public care urmează să fie dezbătute de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi asupra proiectelor de acte normative;
 • consultarea cetăţenilor şi a asociaţiilor legal constituite, la iniţiativa autorităţilor publice, în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative;
 • participarea activă a cetăţenilor la luarea deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a proiectelor de acte normative, cu respectarea următoarelor reguli:
  • şedinţele şi dezbaterile autorităţilor şi instituţiilor publice care fac obiectul prezentei legi sunt publice, în condiţiile legii;
  • dezbaterile vor fi consemnate şi făcute publice;
  • minutele acestor şedinţe vor fi înregistrate, arhivate şi făcute publice, în condiţiile legii.

Comments are closed.