Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
13 / 2013 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 12/ 26.04.2013 2013-05-29
12 / 2013 privind acordarea unui spor pentru condiții vătămătoare funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Zănești 2013-04-26
11 / 2013 privind completarea HCL nr. 9/02.04.2013 privind aprobarea bugetului comunei Zănești pentru anul 2013 2013-04-26
10 / 2013 privind transmiterea în folosință gratuită către SC E-ON Moldova Distribuție SA a suprafeței de 1 mp, în punctul Canton Fauri 2013-04-26
9 / 2013 privind aprobarea bugetului comunei Zănești pentru anul 2013 2013-04-02
8 / 2013 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiție ,, Modernizare rețea stradală în lungime de 6,962 km, Zănești, Neamț 2013-03-29
7 / 2013 privind actualizarea studiului pentru proiectul,,Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în județul Neamț,, 2013-03-29
6 / 2013 privind revocarea Hotărârii nr.47/19.11.2012,privind încetarea unui mandat de consilier local 2013-03-29
5 / 2013 privind aprobarea execuției bugetului unității administrativ teritoriale, comuna Zănești,județul Neamț, la 31.12.2012 2013-03-29
4 / 2013 privind modificarea și completarea HCL nr.52/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013 2013-02-28
3 / 2013 privind prelungirea valabilității PUG-ului comunei Zănești și a Regulamentului General de Urbanism 2013-02-14
2 / 2013 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei Zănești nr. 41/23.10.2012 2013-02-14
1 / 2013 privind stabilirea locurilor destinate pentru desfășurarea adunărilor publice 2013-01-30
51 / 2012 privind 2012-12-06
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți