Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2014 privind acoperirea definitivă a deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 2014-01-31
6 / 2014 privind aprobare prelungire contract închiriere cu Compania Naţională Poşta Română S.A. 2014-01-31
5 / 2014 privind modificarea şi completarea actului constitutiv şi statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMŢ" 2014-01-23
4 / 2014 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor în domeniul situaţiilor de urgenţă, la nivelul comunei Zăneşti, judeţul Neamţ 2014-01-23
3 / 2014 privind aprobarea rezilierii unor contracte de concesiune 2014-01-23
2 / 2014 privind abrogarea art."2"din Hotărârea Consiliului Local Zăneşti nr. 66 din 31 octombrie 2013 2014-01-23
1 / 2014 privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind activităţi de eficientizare a consumurilor energetice din Comuna Zănesti, precum şi aprobarea iniţierii procedurii de concesiune a acestor lucrări 2014-01-13
77 / 2013 privind aprobarea rectificării bugetului comunei Zănești pentru anul 2013 2013-12-19
76 / 2013 privind concesionarea prin încredinţare directă a 759 m.p. teren categoria de folosinţă curţi-construcţii situat în comuna Zăneşti, strada Bistriţei punct "Pod Cracău ", aparţinând domeniului privat al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ. 2013-12-19
75 / 2013 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Zăneşti a unor suprafete de teren. 2013-12-19
74 / 2013 cu privire la aprobarea atribuirii în folosintă gratuită a unui teren intravilan din domeniul privat al comunei, pentru construire de locuinţă. 2013-12-19
73 / 2013 privind acordarea unui ajutor în sumă de 1.000 lei domnului Pascariu Alexandru pentru refacerea locuinţei distrusă parţial în urma unui incendiu. 2013-12-19
72 / 2013 privind aprobarea constituirii Asociaţiei " ZONA METROPOLITANĂ PIATRA NEAMŢ " 2013-12-19
71 / 2013 privind aprobarea organizării reţelei şcolare de învăţământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Zăneşti pentru aul şcolar 2014-2015 2013-12-13
70 / 2013 privind completarea inventarului bunurilor aparţinând domeniului public al comunei Zăneşti,judeţul Neamţ. 2013-12-13
Înapoi