Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
7 / 2019 privind acordarea unui mandat special în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară "AQUA NEAMȚ" în vederea exercitării votului; 2019-01-31
6 / 2019 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Zănești, județul Neamț, la data de 31.12.2018; 2019-01-31
5 / 2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 4250 din 20.09.2012, titular al contractului fiind Perju Elena Nicoleta; 2019-01-31
4 / 2019 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor pe teritoriul comunei Zănești, județul Neamț; 2019-01-31
3 / 2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț. 2019-01-08
2 / 2019 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare infrastructură rutieră în comuna Zănești, județul Neamț. 2019-01-08
1 / 2019 privind acoperirea deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2018. 2019-01-08
99 / 2018 privind aprobare prelungire contract închiriere cu Compania Națională Poșta Română SA 2018-12-20
98 / 2018 privind aprobarea investiției și a cheltuielilor legate de proiectul ,,Înființare parc cu tematică acvatică și punct de informare în Comuna Zănești, județul Neamț; 2018-12-20
97 / 2018 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat la nivelul comunei Zănești pentru anul școlar 2019-2020; 2018-12-20
96 / 2018 privind modificarea și completarea art. 2 din Hotărârea nr. 3 din 13.01.2017 privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare și stabilirea cuantumului acesteia în comuna Zănești; 2018-12-20
95 / 2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Înființare sistem de distribuție a gazelor naturale în localitatea Zănești, comuna Zănești, județul Neamț,,; 2018-12-20
94 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 984 mp, lot 90 situat în Cartier Canton Dumitrița, str. Energiei, numitei Constantinescu Mihaela, pentru construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 2018-12-20
93 / 2018 privind modificarea art. 1 din HCL nr. 3 din data de 14.02.2013; 2018-12-20
92 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Zănești, al domnului Băghiuț Ioan; 2018-12-20
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți