Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
56 / 2017 privind aprobarea vânzării unui teren în suprafață de 500 mp, proprietatea privată a comunei situat în intravilanul comunei Zănești, punct Cartier Dumitrița, identificat in cvartal II, lot 28/2, nr. cadastral 52198, către Ceorap Ionela; 2017-08-31
55 / 2017 privind aprobarea vânzării către Ceorap Ionela a terenului proprietate privată a comunei Zănești, atribuit în folosință gratuită pe durata existenței construcției în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003, teren în suprafață de 493 mp (500 din acte) situat în comuna Zănești, punct Cartier Dumitrița, identificat în cvartal II, lot 28/1, având nr. cadastral 52197; 2017-08-31
54 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 500 mp lot 5 în comuna Zănești, str. Merilor, având nr. cadastral 52322 aflat în domeniul privat al comunei Zănești; 2017-08-31
53 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 500 mp lot 6 în comuna Zănești, str. Merilor, având nr. cadastral 52321 aflat în domeniul privat al comunei Zănești; 2017-08-31
52 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 3000 mp din acte (2980 mp măsurat), compus din loturile 84,85 și 86, situat în comuna Zănești, punct Cartier Dumitrița, aflat în domeniul privat al comunei Zănești, teren rămas liber în Zona de locuințe PUZ Dumitrița; 2017-08-31
51 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 1000 mp din acte (997 mp măsurat), lot 41, situat în comuna Zănești, punct Cartier Dumitrița, aflat în domeniul privat al comunei Zănești, teren rămas liber în Zona de locuințe PUZ Dumitrița; 2017-08-31
50 / 2017 privind preluarea contractului de concesionare nr. 3622/29.10.2010 – concesionar dl. Bordei Alexandru de către dl. Dumitru Viorel, teren în suprafață de 500 mp din acte (493 măsurat) având nr. cadastral 52193; 2017-08-31
49 / 2017 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al omunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare. 2017-08-31
48 / 2017 privind aprobarea execuției bugetelor secțiunii de funcționare, a secțiunii de dezvoltare pentru trimestrul II 2017; 2017-08-31
47 / 2017 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Zănești ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Zănești, pentru anul școlar 2017-2018; 2017-08-31
46 / 2017 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ din comuna Zănești; 2017-08-31
45 / 2017 privind concesionarea prin încredințare directă către Murariu Constantin Ciprian, a suprafeței de 493 mp teren categoria de folosință curți- construcții situat în comuna Zănești, Cartier Dumitrița, cvartal IV, lot 79/1, având nr. cadastral 52218, teren aparținând domeniului privat al comunei Zănești, județul Neamț; 2017-08-31
44 / 2017 privind aprobarea programului de aprovizionare a populației cu produse raționalizate în caz de mobilizare și de război la nivelul comunei Zănești; 2017-07-20
43 / 2017 privind stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zănești și din serviciile publice din subordinea comunei Zănești; 2017-07-20
42 / 2017 privind modificarea organigramei și a statului de funcții și de personal pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Zănești, județul Neamț, pentru anul 2017; 2017-07-20
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți