Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
27 / 2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 12500 mp situat in punctul "Iaz Traian", si compus din urmatoarele numere cadastrale 52400 (4118 mp), 52397 (3130 mp) si 51442 (5256 mp) aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 2018-04-27
26 / 2018 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Comunei Zanesti in vederea casarii si valorificarii; 2018-04-27
25 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Zanesti, judetul Neamt, la data de 31.03.2018; 2018-04-27
24 / 2018 privind inițierea procedurii de concesionare prin licitație publică a suprafeței de 284,64 pășune comunală, proprietatea publică a comunei Zănești, județul Neamț 2018-03-15
23 / 2018 privind delegarea gestiunii Serviciului de Întretinere a iluminatului public al Comunei Zanesti, judetul Neamt; 2018-03-15
22 / 2018 privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico-economici, din proiectul tehnic" DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDETUL NEAMT", aferent obiectivului de investitii "MODERNIZARE SI DOTARE DISPENSAR UMAN IN COMUNA ZANESTI, JUDETUL NEAMT"; 2018-03-15
21 / 2018 privind aprobarea conditiilor in care se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Zanesti in vederea instalarii, intretinerii, inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau a elementelor de infrastructura necesare sustinerii acestora, modul de utilizare partajata a elementelor de infrastructura, precum si masurile privind construirea de retele de comunicatii electronice; 2018-03-15
20 / 2018 privind aprobarea Strategiei Anuale de Achiziții Publice la nivelul Comunei Zănești, județul Neamț, pentru anul 2018 2018-02-15
19 / 2018 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărîrea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare 2018-02-15
18 / 2018 privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna Zănești, cartier Canton Fauri 2018-02-15
17 / 2018 privind modificarea și completarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ 2018-02-15
16 / 2018 privind propunerea acordăriicalificativului la evaluarea performanțelor profesionale individuale pentru sectretarul comunei pe anul 2017 2018-02-15
15 / 2018 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2018; 2018-02-15
14 / 2018 privind aprobarea constituirii si utilizarii sumelor din excedentul bugetului local al anului 2017; 2018-02-15
13 / 2018 privind aprobarea Raportului de reevaluare a patrimoniului comunei Zănești la data de 31.12.2017 2018-01-30
Înapoi