Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
42 / 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 comunaZănești, județul Neamț 2018-05-31
41 / 2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2, Comuna Zanesti, Judetul Neamt; 2018-05-31
40 / 2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reparatii curente pe strazile Pacii, Tineretului, Morii, Zavoiului1și Zavoiului 2 din Comuna Zanesti, Judetul Neamt; 2018-05-31
39 / 2018 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2018; 2018-05-31
38 / 2018 privind aprobarea "Planului de pază al comunei Zănești" 2018-05-31
37 / 2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 995 mp lot.6 situat in Cartier Dumitrita, avand numar cadastral 51797 aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 2018-05-31
36 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 967 mp lot 18 situat in Cartier Dumitrita str. Parcului, numitului Furtună Bogdan, pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 2018-05-31
35 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 996 mp lot 14 situat in Cartier Dumitrita str. Parcului, numitului Petroaia Andrei-Vasile, pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 2018-05-31
34 / 2018 privind realizarea obiectivului de investiții ,,Înființare sistem alimentare cu gaze naturaleîn comuna Zănești, județul Neamț 2018-04-27
33 / 2018 privind rezilierea contractelor de concesiune privind loturile pe care nu au fost edificate construcții în Cartier Dumitrița, comuna Zănești 2018-04-27
32 / 2018 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra unor terenuri aflate în proprietatea privată a comunei Zănești transmise în conformitate cu prevederile Legii/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală 2018-04-27
31 / 2018 privind acordarea unui mandat special în Adunare Generală a Asociației de dezvoltare Intercomunitară AQUA NEAMȚ în vederea exercitării votului 2018-04-27
30 / 2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitie "Reparatii curente pe strazile Pacii, Tineretului, Morii, Zavoiului 1 si Zavoiului 2 din comuna Zanesti, Judetul Neamt; 2018-04-27
29 / 2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica a terenului in suprafata de 500 mp lot. 4 str. Merilor, avand numar cadastral 52323 aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 2018-04-27
28 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 780 mp, proprietatea privata a comunei situat in intravilanul comunei Zanesti, punct Canton Fauri, identificat in cvartal II, lot 20, nr. cadastral 52447, catre Moncea Liviu Alexandru; 2018-04-27
Înapoi