Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
22 / 2019 privind aprobarea constituirii si utilizarii sumelor din excedentul bugetului local al anului 2018; 2019-04-08
21 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiție ,,Modernizare și dotare dispensar uman în Comuna Zănești, județul Neamț,, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zănești nr. 22/15.03.2018. 2019-03-29
20 / 2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 38 din 05.01.2011, titulara a contractului fiind doamna Mihăilă Ana-Daniela. 2019-03-29
19 / 2019 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului aflat in proprietatea privata a Comunei Zanesti transmis in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 numitei Mihăilă Ana-Daniela. 2019-03-29
18 / 2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2837 din 13.06.2014, titular al contractului fiind Cobzaru Theodor-Cristian. 2019-03-29
17 / 2019 privind implementarea de catre UAT Zănești a proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale". 2019-03-29
16 / 2019 privind acordarea denumirii strada Unirii, strada ce face legătura dintre strada Parcului și strada Apusului; 2019-02-28
15 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Reparaţii curente pe străzile Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 si Zăvoiului 2 din Comuna Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Zanesti nr. 30/27.04.2018"; 2019-02-28
14 / 2019 privind aprobarea cofinanțării obiectivului "Construire pod in sat Traian, comuna Zanesti, judeţul Neamţ; 2019-02-28
13 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Construire pod in sat Traian Comuna Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Zanesti nr. 74/25.10.2018 2019-02-28
12 / 2019 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018; 2019-02-28
11 / 2019 privind aprobarea scoaterii din funcţiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Comunei Zăneşti in vederea casarii si valorificării; 2019-02-28
10 / 2019 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile și islazurile aflate în proprietatea comunei Zănești; 2019-02-28
9 / 2019 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, în sumă de de 108.920,46 lei – capitol bugetar 82E980000, pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalajele dintre veniturile și cheltuielile secțiunii de funcționare. 2019-02-04
8 / 2019 privind stabilirea salariilor de bază, pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Zănești, județul Neamț, începând cu anul 2019; 2019-01-31
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți