Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
84 / 2018 privind trecerea unui teren in suprafata de 1500 mp din domeniul privat in domeniul public al comunei Zanesti; 2018-11-23
83 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F. nr. 52508 Zanesti cu nr. cadastral 52508; 2018-11-23
82 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 1000 mp lot 110 situat in Cartier Dumitrita, str. Apusului, numitei Jinaru Andra- Lorena, pentru construirea de locuinta proprietate personala in conditiile Legii nr. 15/2003; 2018-11-23
81 / 2018 privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al Comunei Zanesti, al domnului Astancăi Gheorghe; 2018-11-23
80 / 2018 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentației tehnico-economice (faza DALI), pentru investiția ,,Înființare parc Cartier Dumitrița în comuna Zănești, județul Neamț” 2018-10-25
79 / 2018 privind preluarea contractului de concesionare nr. 6411/22.08.2016- concesionar dl. Taraș Dorinel de catre dl. Crețu Emilian-Gabriel, teren in suprafata de 2000 mp din acte (1997 masurat) avand numar cadastral 52070; 2018-10-25
78 / 2018 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice (faza DALI), pentru investitia "Modernizare infrastructură rutieră în Comuna Zănești, județul Neamț"; 2018-10-25
77 / 2018 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALA si TEMA DE PROIECTARE, in vederea elaborarii documentatiei tehnico-economice (faza DALI), pentru investitia "Modernizare drumuri în Comuna Zănești, județul Neamț,,; 2018-10-25
76 / 2018 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 896 mp teren intravilan, situat in Cartier Dumitrita, avand numar cadastral 52512; 2018-10-25
75 / 2018 privind vanzarea prin licitatie publică, in condițiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 504 mp teren intravilan, situat in Cartier Dumitrita, avand numar cadastral 52515; 2018-10-25
74 / 2018 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investitie "CONSTRUIRE POD ÎN SAT TRAIAN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ", aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zănești nr. 78/25.10.2017; 2018-10-25
73 / 2018 privind atribuirea in proprietatea unor persoane fizice a unor suprafete de teren situate in intravilanul comunei Zanesti, conform art. 36 din Legea nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare; 2018-10-25
72 / 2018 privind aprobarea scoaterii din functiune a unor mijloace fixe din domeniul privat al Comunei Zanesti in vederea casarii si valorificarii; 2018-10-25
71 / 2018 privind aprobarea documentatiei de alipire a unor terenuri situate in comuna Zanesti, Localitatea Zanesti, str. Bistriței Judetul Neamt; 2018-10-25
70 / 2018 privind aprobarea executiei bugetare pe sectiunea de functionare si sectiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei în trimestrul al- III- lea, pe anul 2018; 2018-10-25
Înapoi