Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
71 / 2017 privind rectificarea nr. 5 a bugetului local și modificarea listei de investiții pe anul 2017. 2017-10-11
70 / 2017 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 2017-09-27
69 / 2017 privind anularea poziției nr. 12 din Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/20.07.2017 stabilirea salariilor pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zănești; 2017-09-27
68 / 2017 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Zănești a investiției ,, Modernizare rețea stradală ( str. Bistriței, Viilor, Plopilor Narciselor 2”; 2017-09-27
67 / 2017 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Zănești a investiției ,, Construire Centru Cultural Multifuncțional, împrejmuire teren, racord utilități”; 2017-09-27
66 / 2017 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Zănești a investiției ,,Reparații curente str. Iasomiei și Veselă – comuna Zănești, județul Neamț”; 2017-09-27
65 / 2017 privind introducerea în Inventarul Domeniului Public al Comunei Zănești a investiției : ,,Reparații curente str. Iasomiei și str. Uzinei 1, comuna Zănești, județul Neamț”; 2017-09-27
64 / 2017 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al primarului comunei Zănești, jud. Neamț, pentu anul 2018; 2017-09-27
63 / 2017 rectificarea nr. 4 a bugetului local și modificarea listei de investiții pe anul 2017; 2017-09-27
62 / 2017 privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și a locurilor în care se vor presta activități în folosul comunității de către contravenienții persoane fizice. 2017-09-15
61 / 2017 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentației tehnico- economice (faza DALI), pentru investiția ,, Construire pod în sat Traian, comuna Zănești, județul Neamț; 2017-08-31
60 / 2017 privind aprobarea fazelor NOTA CONCEPTUALĂ și TEMA DE PROIECTARE, în vederea elaborării documentației tehnico- economice (faza DALI), pentru investiția ,, Modernizare și dotare dispensar uman în comuna Zănești, județul Neamț; 2017-08-31
59 / 2017 privind implementarea proietului ,,Sistem de iluminat public în comuna Zănești, județul Neamț,, 2017-08-31
58 / 2017 privind completarea și modificarea Inventarului Bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Zănesti, județul Neamț, înscris în Anexa nr.1 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 2017-08-31
57 / 2017 privind însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului – teren înscris în C.F. nr. 52214 Zănești, cu nr. cadastral 52214; 2017-08-31
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți