Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
53 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F nr. 52066 Zănești cu nr. cadastral 52066; 2018-07-18
52 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F nr. 52330 Zănești cu nr. cadastral 52330; 2018-07-18
51 / 2018 privind premierea primilor zece elevi din unitatile de învățământ zăneștene, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2017-2018; 2018-06-22
50 / 2018 privind organizarea evenimentului "NUNTA DE AUR" pentru cuplurile din comuna Zănești care, în cursul acestui an, au împlinit 50 de ani de căsnicie neîntreruptă; 2018-06-22
49 / 2018 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Zănesti, judetul Neamț; 2018-06-22
48 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F nr. 51440 Zănești cu nr. cadastral 51440; 2018-06-22
47 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F nr. 51441 Zănești cu nr. cadastral 51441; 2018-06-22
46 / 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitarea , Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna Zănești, județul Neamț 2018-06-13
45 / 2018 privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 1, comuna ZăneȘti, județul Neamț 2018-06-13
44 / 2018 privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de cabinet pentru medicii de familie situat în clădirea Dispensarului medical sat Traian; 2018-05-31
43 / 2018 privind sumele ce urmează a fi recuperate de la cetățenii comunei Zănești, sume restante reprezentând servicii de colectare , transport și depozitare a deșeurilor de la la gospodăriile care nu au avut încheiate contracte cu prestatorul de servicii SC Roznoval Roznov; 2018-05-31
42 / 2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect ,,Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și Dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2 comunaZănești, județul Neamț 2018-05-31
41 / 2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reabilitarea, Modernizarea, Extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale nr. 2, Comuna Zanesti, Judetul Neamt; 2018-05-31
40 / 2018 privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie pentru obiectivul de investitii "Reparatii curente pe strazile Pacii, Tineretului, Morii, Zavoiului1și Zavoiului 2 din Comuna Zanesti, Judetul Neamt; 2018-05-31
39 / 2018 privind rectificarea nr. 1 a bugetului local pe anul 2018; 2018-05-31
Înapoi