Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
86 / 2017 privind rectificarea nr. 7 a bugetului local și modificarea listei de investiții pe anul 2017; 2017-11-15
85 / 2017 privind aprobarea propunerilor preliminare de extindere a intravilanului pentru noul P.U.G. al comunei Zănești 2017-10-25
84 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 493 mp, lot 79/1, situat în Cartier Dumitrița, având număr cadastral 52218, aflat în domeniul privat al Comunei Zănești 2017-10-25
83 / 2017 privind vânzarea prin licitație publică, în condițiile legii, a unui imobil teren în suprafață de 500 mp teren intravilan, situat în Cartier Dumitrița, având număr cadastral 52198, domeniul privat al comunei Zănești 2017-10-25
82 / 2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 56 /31.08.2017. 2017-10-25
81 / 2017 privind rectificarea nr. 6 a bugetului local pe anul 2017. 2017-10-25
80 / 2017 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45/31.08.2017 2017-10-25
79 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiție ,, CONSTRUIRE POD ÎN SAT TRAIAN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,, 2017-10-25
78 / 2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiții ,, CONSTRUIRE POD ÎN SAT TRAIAN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,, 2017-10-25
77 / 2017 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 500 mp, lot 30/2 situat în Cartier Dumitrița , având număr cadastral 52194 aflat în domeniul privat al Comunei Zănești 2017-10-25
76 / 2017 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 1000 mp, lot 3 situat în Canton Fauri, str. Merilor, numitei Boiță Loredana, pentru construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii 15/2003. 2017-10-25
75 / 2017 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare. 2017-10-25
74 / 2017 privind aderarea comunei Zănești la Asociația Comunelor din România. 2017-10-25
73 / 2017 privind aprobarea asigurării cofinanțării obiectivului de investiții ,, DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,, 2017-10-25
72 / 2017 privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiții ,, DISPENSAR UMAN ÎN COMUNA ZĂNEȘTI, JUDEȚUL NEAMȚ,, 2017-10-25
Înapoi