Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
68 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafeței de 993 mp, lot 82, situate în cartier Dumitrița, str. Bâlciului, numitului Manoliu Robert - Alexandru, pentru construirea de locuință proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003 2018-09-13
67 / 2018 privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna Zănești, localitatea Traian, județul Neamț; 2018-09-13
66 / 2018 privind aprobarea documentației de alipire a unor terenuri situate în comuna Zănești, localitatea Traian, județul Neamț; 2018-09-13
65 / 2018 privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în suprafață de 498 mp, lot 67, strada Bâlciului, având nr. cadastral 52072, aflat în domeniul privat al comunei Zănești; 2018-09-13
64 / 2018 privind instituirea dreptului de uz și servitute cu titlu gratuit către concesionarul serviciului public de distribuție a gazelor naturale asupra terenurilor necesare pentru realizarea obiectivului de investiții ,,ÎNFIINȚARE SISTEM DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN LOCALITATEA ZĂNEȘTI, COM. ZĂNEȘTI, JUD. NEAMȚ,, pe toată durata concesiunii, precum șia terenurilor necesare organizării de șantier pe durata realizării investiției; 2018-09-13
63 / 2018 privind aprobarea vanzarii unui teren in suprafata de 497 mp, proprietatea privita a comunei situat in intravilanul comunie Zanesti, punct Cartier Dumitrita, str. Brândușelor, avand nr. cadastral 52206, către Vinca Gheorghe. 2018-08-27
62 / 2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publică a terenului in suprafata de 1000 mp lot. 2 strada Merilor, avand numar cadastral 52328 aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 2018-08-27
61 / 2018 privind desemnarea a doi reprezentanți ai Consiliului Local Zănești ca membri în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Zănești, pentru anul școlar 2018-2019; 2018-08-27
60 / 2018 privind nominalizarea reprezentantului Consiliului Local Zănești în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității în unitațile de învățământ din Comuna Zănești; 2018-08-27
59 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 972 mp, lot 37 situat in Cartier Dumitrita str. Brândușelor, numitului Cardaș Gabriel, pentru construirea de locuintă proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003 2018-08-27
58 / 2018 privind aprobarea atribuirii suprafetei de 997 mp, lot 36 situat in Cartier Dumitrita str. Brândușelor, numitului Dumitru Marius-Ionuț, pentru construirea de locuintă proprietate personală în condițiile Legii nr. 15/2003; 2018-08-27
57 / 2018 privind aprobarea concesionarii prin licitatie publică a terenului in suprafata de 981 mp lot.38 situat in Cartier Dumitrita, avand numar cadastral 52179 aflat in domeniul privat al Comunei Zanesti; 2018-07-18
56 / 2018 privind aprobarea contului de executie al bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Zanesti, judetul Neamt, la data de 30.06.2018; 2018-07-18
55 / 2018 privind completarea si modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Zanesti, judetul Neamt, înscris în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificarile și completarile ulterioare; 2018-07-18
54 / 2018 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F nr. 51660 Zănești cu nr. cadastral 51660; 2018-07-18
Înapoi