Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
26 / 2019 privind implementarea proiectului ,,Achiziție tractor cu accesorii de către comuna Zănești, județul Neamț; 2019-04-08
25 / 2019 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice la nivelul comunei Zanesti, judetul Neamt, pentru anul 2019; 2019-04-08
24 / 2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019; 2019-04-08
23 / 2019 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local sursa G, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, in suma de 605,20 lei- capitol bugetar 82G980000, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare; 2019-04-08
22 / 2019 privind aprobarea constituirii si utilizarii sumelor din excedentul bugetului local al anului 2018; 2019-04-08
21 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiție ,,Modernizare și dotare dispensar uman în Comuna Zănești, județul Neamț,, aprobați prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Zănești nr. 22/15.03.2018. 2019-03-29
20 / 2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 38 din 05.01.2011, titulara a contractului fiind doamna Mihăilă Ana-Daniela. 2019-03-29
19 / 2019 privind retragerea dreptului de folosinta gratuita asupra terenului aflat in proprietatea privata a Comunei Zanesti transmis in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 numitei Mihăilă Ana-Daniela. 2019-03-29
18 / 2019 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 2837 din 13.06.2014, titular al contractului fiind Cobzaru Theodor-Cristian. 2019-03-29
17 / 2019 privind implementarea de catre UAT Zănești a proiectului "WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet în comunitatile locale". 2019-03-29
16 / 2019 privind acordarea denumirii strada Unirii, strada ce face legătura dintre strada Parcului și strada Apusului; 2019-02-28
15 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Reparaţii curente pe străzile Păcii, Tineretului, Morii, Zăvoiului 1 si Zăvoiului 2 din Comuna Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Zanesti nr. 30/27.04.2018"; 2019-02-28
14 / 2019 privind aprobarea cofinanțării obiectivului "Construire pod in sat Traian, comuna Zanesti, judeţul Neamţ; 2019-02-28
13 / 2019 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferent obiectivului de investiţie "Construire pod in sat Traian Comuna Zanesti, judeţul Neamţ", aprobaţi prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Zanesti nr. 74/25.10.2018 2019-02-28
12 / 2019 privind propunerea acordării calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, pe anul 2018; 2019-02-28
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți