Hotărâri ale Consiliului local

Număr Titlu Data
37 / 2019 privind vanzarea prin licitatie publica, in conditiile legii, a unui imobil teren in suprafata de 216 mp teren intravilan, situat in str. Privighetorii, avand numar cadastral 51415; 2019-06-21
36 / 2019 privind premierea primilor zece elevi din unitatile de invatamant zanestene, care au obtinut rezultate deosebite in anul scolar 2018-2019; 2019-06-21
35 / 2019 privind organizarea evenimentului "NUNTA DE AUR" pentru cuplurile din comuna Zanesti care, in cursul acestui an, au implinit 50 de ani de casnicie neintrerupta; 2019-06-21
34 / 2019 privind organizarea si sarbatorirea Zilei comunei Zanesti, judetul Neamt; 2019-06-21
33 / 2019 privind aprobarea vanzarii directe catre Barbieru Constantin-Florin a terenului in suprafata de 969 mp, proprietatea priviata a comunei situat in intravilanul comunei Zanesti, punct Cartier Dumitrita, str. Bâlciului, nr. 5, avand nr. cadastral 52215; 2019-06-21
32 / 2019 privind insusirea si aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrarea imobilului- teren inscris in C.F. nr. 51873 Zanesti cu nr. cadastral 51873; 2019-06-21
31 / 2019 privind completarea și modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al comunei Zănești, județul Neamț, înscris în Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 14 din 29.05.2013, cu modificările și completările ulterioare; 2019-05-31
30 / 2019 privind avizarea Regulamentului Serviciului Public de salubrizare a localităților din Județul Neamț; 2019-05-31
29 / 2019 privind indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020; 2019-05-31
28 / 2019 privind aprobarea contului de execuție al bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Zănești, județul Neamț; 2019-05-31
27 / 2019 privind aprobarea Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zănești, județul Neamț; 2019-05-31
26 / 2019 privind implementarea proiectului ,,Achiziție tractor cu accesorii de către comuna Zănești, județul Neamț; 2019-04-08
25 / 2019 privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice la nivelul comunei Zanesti, judetul Neamt, pentru anul 2019; 2019-04-08
24 / 2019 – privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2019; 2019-04-08
23 / 2019 privind aprobarea excedentului anual al bugetului local sursa G, rezultat la încheierea exercițiului financiar al anului 2018, in suma de 605,20 lei- capitol bugetar 82G980000, pentru acoperirea golurilor de casa provenite din decalaje dintre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare; 2019-04-08
Înapoi
Galerie Foto Carte de oaspeți